A r o u q u e s a

Arouquesa is een zeldzaam en bijzonder gegeerd vleesras, dat enkel voorkomt in het noorden van Portugal, waar het een DOC erkenning gekregen heeft. Bij ons is het nog maar weinig gekend, maar in Portugal staat het bekend als een echte delicatesse, dankzij de sterke marmering, de malsheid en de uitgesproken smaak.